مجموعه : ارتباط با مسئولین
بازدید : 1507

نام

سمت

تلفن

مهندس زراعت کارمقدم 

                 شهردار 32593650
آقای صحراگرد          کارشناس عمران ومأموربازدید  32593651
آقای براتی                    نقلیه  32593640
خانم صفرزاده  اموراداری وکارگزینی -روابط عمومی  32593653
آقای غلام نژاد مسئول امورمالی وقراردادها 32593652
آقای اطهری  دایره درآمد  ========
آقای چالاکی  کارپردازی  ======
آقای دوستی  خدمات شهری -آتش نشانی  32593651
خانم صفرزاده  دبیرخانه شورای شهر  32593653
     
     
     
     
     

 

نقشه شهر

راه های ارتباطی

تلفن :3- 05632593651

فاکس -32593640   -32593653  

آدرس :آرین شهر ،بلوارامام رضا ع،شهرداری آرین شهر

بازدید امروز27
بازدید دیروز30
بازدید هفته86
بازدید ماه892
کل بازدید54822