همزمان بافرارسیدن هفته کاهش بلایای طبیعی بمنظوراطلاع رسانی وبالابردن فرهنگ عمومی ،شعارهای ویژه این ایام بصورت پارچه نوشته درسطح شهر نصب گردید

.