بمنظور تجلیل ازرشادتها ی ایثارگران دلاوروعزیز اجرایی شدن  ردیف  2و4بند ث ماده 88قانون برنامه پنجساله به شهرداریها ابلاغ گردید .

بند 2:بهره مندی رایگان ازخدمات مرکزفرهنگی عمومی وناوگان حمل ونقل شهری 

4.شهرداریها ودهیاریها وسازمان اوقاف وامورخیریه مکلفند به منظورارج نهادن به والدین ،همسران وفرزندان شهداء وآزادگان .همسران وفرزندان آنان ،جانبازان وهمسران وفرزند جانبازان 25% وبالاتر ورزمندگان باسابقه حضورشش ماه وبالاتر درجبهه رابارعایت مفاد وقفنامه درامامزادگانی که دفن اموات درآنها مجازباشد وآرامستانها بدون اخذ هزینه اقدام نمایند .