استقبال امام جمعه محترم ،روحانیت معززوشهردارمحترم آرین شهر  ازکاروان پیاده شهداء چاهک موسویه بخش سده اعزامی به مشهد مقدس به منظورشرکت درمراسم عزاداری شهادت آقاعلی ابن موسی الرضا (ع)-آرین شهر (مورخه 1398/07/20)