به مناسبت هفته بسیج نمایشگاهی باهمکاری ادارات سطح بخش درمحل حسینیه صاحب الزمانی آرین شهر برپاگردید ،دراین نمایشگاه غرفه ای توسط شهرداری وشورای اسلامی دایر وگزارش مستندی ازعملکردهای مربوطه ارائه گردیده است . بازدیدازاین نمایشگاه صبحها ویژه مدارس وبعدازظهرها ازساعت 15الی 19برای عموم آزادمی باشد