بیست و هفتم اردیبهشت ماه روز جهانی روابط عمومی و ارتباطات صرفاً یک عنوان در صفحات تقویم نیست، بلکه سرفصلی از تعهد ، تخصص، علم و هنر است.این روز فرصتی است تا با نقش و جایگاه روابط عمومی در جامعه،به عنوان ابزار مهم در پیش برد اهداف سازمانی ، بیشتر بیندیشیم

یقیناً توجه ویژه به نقش و جایگاه واقعی روابط عمومی ها در همه دستگاه ها ، سازمان ها و نهاد ها موید ارتباط دو سویه و صمیمی میان مجموعه و افکار عمومی خواهد بود و روابط عمومی به عنوان یک پل ارتباطی، در جلب مشارکت عمومی و پاسخگویی به مطالبات و خواسته های مردم و همچنین بالا بردن سطح باور و تزریق نشاط و امید در جامعه تاثیر گذار خواهد بود

روابط عمومی نوین با بهره گیری از ابزار های جدید پیام رسانی از رسالت سنتی خود برای اقناع مخاطب در مسیر مشتری سازی آنها فراتر رفته و در این مسیر تامین محتوا برای انتقال پیام از طریق رسانه های گوناگون نقش برجسته تری یافته است.

27 اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی مبارک باد