در اولین روز هفته دولت چندین پروژه با حضور فرماندار محترم شهرستان قائنات و جمعی از مسئولین شهرستانی افتتاح گردید.پروژه های افتتاح شده به شرح ذیل می باشد:

1-توسعه و بهبود شبکه حمل و نقل درون شهری با اعتبار 6800 میلیون ریال

ا2-یجاد و توسعه فضای سبز و پارک های عمومی با اعتبار 1540 میلیون ریال

3-خرید و نصب مجموعه پلی اتیلن با اعتبار 1200 میلیون ریال