به مناسبت چهل ودومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی دردهه خجسته فجر چندین پروژه عمرانی شهرداری بااعتباری بالغ بر8810میلیون ریال ازمحل اعتبارات جاری وتملک سرمایه ای شامل پیاده راه پارک شهدائ گمنام ،جداسازی آب شرب ازفضای سبز ،اجرای آسفالت وجدول کشی معابر،خرید تأسیسات وتجهیزات شهری باحضورفرماندارمحترم شهرستان قاینات جناب آقای مهندس کریمی وجمعی  ازمسئولین شهرستانی ومحلی افتتاح گردید ،دراین مراسم فرماندارمحترم شهرستان ضمن اشاره به برکات نظام انقلاب اسلامی که برگرفته ازثمره خون شهداء بوده ،باگرامیداشت یادامام وشهداء  ازاقدامات شهرداری در اجرای پروژه های رفاهی بمنظوراستفاده همشهریان وفراهم نمودن بسترآسایش وآرامش مردم تشکروقدردانی نمودند،همچنین گزارشی ازعملکرد شهرداری توسط آقای مهندس غلامی شهردارآرین شهر ارائه گردید . درادامه میهمانان باحضوربرگلزارشهداء گمنام وانجام مراسم غبارروبی یادوخاطره شهداء گرانقدرراگرامی داشتند .