باعنایت به وجود پل زیرگذرکم عرض که چندین سال ازاحداث آن گذشته وتنها پل ارتباطی شرق به غرب آرین شهر بوده وتمامی وسایط نقلیه ،عابرین ،کشاورزان بهمراه احشام خود ناچاراًازاین مسیر ترددمی نمودند و متأسفانه بدلیل عرض کم آن (6متر) وارتفاع 3/30 متر بارهاوبارها شاهد بروزحوادث تلخ منجمله تصادف وسایط نقلیه باعابرین ودریک مورد تصادف منجربه فوت دراین مکان بوده ایم که پس ازرایزنیها ی انجام شده وجلسات متعددشهرداری وشورای شهر بامسئولین راه وشهرسازی استان ،درحال حاضر احداث یک عددپل زیرگذر درکنارپل موجود باعرض 4متر وارتفاع 4/5متربا45مترطول موافقت گردیده ودرحال اجرامی باشد مهندس صحراگرد ،کارشناس عمران ومأموربازدید شهرداری آرین شهر افزود :بااحداث این پل وبهره برداری آن درآینده نزدیک ،پل زیرگذرقبلی مسیر رفت وسایط نقلیه ازسمت میدان جانبازان به سمت میدان الغدیر بوده وپل جدید مسیر برگشت وسایط نقلیه ازسمت میدان الغدیر به سمت میدان جانبازان خواهد بود .این دوپل ویژه ترددوسایط نقلیه می باشد وپل عابرپیاده نیز درفاصله حدود 100مترازپل های مذکور احداث خواهد گردید بااجرای این پروژه بارترافیکی میدان جانبازان وخیابان کشاورزکاسته شده ومسیر ترددوسایط نقلیه وعابرین جداگردیده وعابرین بویژه دانش آموزان که هرروزمجبوربه عبورازاین محل پرخطر به دلیل رفتن به آموزشگاههای خود می باشند ازامنیت بالاتری دراین مسیر برخوردارخواهند گردید.

 

.

 

 به گزارش مهندس صحراگرد کارشناس عمران ومأموربازدید شهرداری :درادامه ی اجرای پروژه آسفالت معابر ،میلانهای سیدالشهداء 8-10-11و12- شفا،جانبازان 12وامام رضای 5به متراژ2500مترمربع آسفالت گردید 

.

 

 به گزارش مهندس صحراگردکارشناس عمران شهرداری پس ازاتمام عملیات زیرسازی ،پروژه اجرای آآسفالت گرم معابر منجمله بلوارامیرالمومنین ع به متراژ3000مترمربع انجام گردید .بلوارامیرالمومنین ع یکی ازبلوارهای بزرگ ومهم شهر بوده که بااتصال به خیابان کشاورزوزیرگذرشهر ازیک طرف وازطرف دیگر بااتصال به خیابانهای  جهاد ومطهری باعث کاهش بارترافیکی درسمت شرق شهرمیگردد. دربازگشایی این محور که ازسوی شهرداری انجام گردید ،ساختمانهای دامپزشکی وجهاد کشاورزی درمسیر تعریض قرارداشته که باتعاملات فی مابین این دستگاههای اجرایی وشهرداری ، محور مذکوربازگشایی ،زیرسازی وآسفالت گردید .به گزارش مسئول خدمات شهری آقای دوستی ،یش از2000بوته گل زمستانه ،ازنوع گل کلم درگلخانه ی شهرداری پرورش یافته وبرای کاشت به گلدانهای میادین شهرمنتقل شد .  راهپیمایی 13آبان ماه 95 همچون سراسرایران اسلامی درآرین شهر باحضورگسترده دانش آموزان ،مسئولین واقشارمختلف مردم برگزارگردید دراین مراسم شرکت کنندگان باتجمع درمحل چهاراه مسجد صاحب الزمان مسیر راهپیمایی راباسردادن شعارهای مرگ برآمریکا،مرگ براسرائیل ،مرگ برآل خلیفه و.....طی نموده سپس باحضوردرمیدان امام حسین (ع) وبرگزاری مراسمی منجمله اجرای سرود ودکلمه توسط دانش آموزان وجوانان بسیجی شهر ،سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای فرح بخش امام جمعه آرین شهر ،وقرائت قطعنامه پایانی حضورهمیشگی خود راهمچون گذشته درتمامی صحنه هااعلام نمودند .درحاشیه این مراسم  مسابقات نقاشی وانتخاب برترین فرد در درست کردن آدمک برگزارگردید وبه دانش آموزان برتر ازسوی شورای اسلامی شهر وکتابخانه عمومی شهید مطهری آرین شهر جوایزی اهداء شد. آتش زدن پرچمهای آمریکاواسرائیل وآدمکهاتوسط دانش آموزان ازدیگرمراسم این روزبود. شهرداروپرسنل شهرداری آرین شهر نیز دراین مراسم حضورداشتند .نقشه شهر

راه های ارتباطی

تلفن :3- 05632593651

فاکس -32593640   -32593653  

آدرس :آرین شهر ،بلوارامام رضا ع،شهرداری آرین شهر

بازدید امروز37
بازدید دیروز44
بازدید هفته133
بازدید ماه267
کل بازدید72876