شهرداری آرین شهر درنظر دارد نسبت به تهیه طرحهای المانهای میادین شهری منجمله میدان انتهای خیابان شهید حکمت پور وخیابان بسیج ،همچنین میدان انتهای بلوارامام خمینی (ره) اقدام نماید ،متقاضیان محترم می توانند جهت ارائه ی طرحهای پیشنهادی خود به امورفنی ومالی شهرداری مراجعه ویا جهت کسب اطلاعات بیشتر باشماره های تلفن  3259 3652-32593651-056تماس حاصل نمایند .اجرای پروژه پیاده روسازی معابر اصلی شهر باهمکاری شهرداری ومالکین محترم 

لازم به ذکراست تاکنون بیش از600مترمربع موزاییک تحویل مالکین گردیده که بانظارت شهرداری درسطح پیاده رونصب میگردد.اجرای کانال جمع آوری آبهای سطحی خیابان جهاد به طول 400مترمربع به منظوررفاه حال شهروندان ومراجعه کنندگان به بازارروز،ساماندهی محل سه شنبه بازارآرین شهر شامل خط کشی وشماره گذاری محلهای فروش انجام شد ،ازفروشندگان محترم تقاضای همکاری بامأمورین شهرداری راداریم .....سال 98 ،سال رونق تولید مبارک بادنقشه شهر

راه های ارتباطی

تلفن :3- 05632593651

فاکس -32593640   -32593653  

آدرس :آرین شهر ،بلوارامام رضا ع،شهرداری آرین شهر

بازدید امروز3
بازدید دیروز45
بازدید هفته158
بازدید ماه1142
کل بازدید101988