برگزاری نشست عمومی پیرامون گزارش عملکرد شورای شهر وشهرداری ساعت 19:30 روزیکشنبه مورخه 1395/12/15 باحضوراعضاء محترم شورای شهر ،شهردارمحترم ومسئولین محلی ومردم .مکان :حسینیه صاحب الزمانی (عج) آرین شهرفرارسیدن ایام شهادت دخت نبی اکرم (ص) حضرت فاطمه زهراء (س) برتمامی شیعیان ودوستداران آن حضرت تسلیت باد .باعنایت به قرارگرفتن درایام پایانی سال ،فعالیتهادرادارات خدمات رسان دوچندان گردیده ودرهمین راستاوبمنظور ایجاد محیطی شادومفرح برای همشهریان ،کمیته استقبال ازبهار شهرداری آرین شهر تشکیل وکمیته های زیرمجموعه درواحدهای مختلف شهرداری  ،هریک درراستای وظایف کاری مشخص فعال گردیدند . جدول کشی وآسفالت معابر ،رنگ آمیزی ،مبلمان شهری ،ایجادبوستانهای محله ای ، فضاسازی شهری ،کاشت گل وگیاه درمیادین وپارکها،نصب تابلوهای هشداردهنده وراهنمای مسافرین و.......ازجمله اقداماتی است که دردستورکار پرسنل شهرداری قرارگرفته است . 

جلسه مشترک دفتر شهری و شوراهای استانداری و اداره کل تامین اجتماعی و شهرداری های استان درمحل دفتر امورشهری وشوراهای استانداری خراسان جنوبی برگزارگردید دراین مراسم که باحضور مدیر کل محترم دفترامورشهری وشوراها ،کارشناسان محترم مجموعه ،مدیر کل تأمین اجتماعی استان وکارشناسان مربوطه وهمچنین مهندس علی زاده شهردارآرین شهر وبرخی ازشهرداران استان برگزارگردید درخصوص-حق بیمه کارگران ساختمانی،-بازنشستگی کارگرانی که مستمر در مشاغل سخت مشغول نبوده اند،-سختی کار ۴% و چگونگی محاسبه آن ومشکلات جرایم پیمانکاران و چگونگی بخشودگی جرایم بحث وتبادل نظر گردید .باعنایت به ورود سامانه بارشی به کشوردرروزهای آخر بهمن ماه ،شهرآرین شهر نیزازاین رحمت الهی بی نصیب نبوده وبه گزارش مرکزهواشناسی استان ،40میلی متر درروزبیست ونهم بهمن ماه دراین شهر باران بارید.درپی این بارنگی بسیاری ازمزارع کشاورزی سیرآب ومردم منطقه بویژه کشاورزان ودامداران ازاین رحمت الهی بسیار خوشحال وخرسند شدند .این بارندگی خوشبختانه خسارات جانی ومالی درپی نداشته است .نقشه شهر

راه های ارتباطی

تلفن :3- 05632593651

فاکس -32593640   -32593653  

آدرس :آرین شهر ،بلوارامام رضا ع،شهرداری آرین شهر

بازدید امروز39
بازدید دیروز44
بازدید هفته135
بازدید ماه269
کل بازدید72878